چهارمحال و بختیاری سراسر در سالروز ولادت(ع) علی شادمان شد