سیزدهمین دوره آزمون قرآن و عترت در خراسان شمالی برگزار شد