تصاویر / عمامه گذاری طلاب توسط آیت الله العظمی جوادی آملی و رونمایی ازمحصولات دیجیتال مجمع جهانی اهل