«قتل بشر» از «حقوق بشر» برای شورای امنیت مهم‌تر است