سفر وزیر اقتصاد به پراگ، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور است