یک پسر ایرانی به سبک آمریکایی ها در بام تهران از یک دختر خواستگاری کرد!/عکس