مهران مدیری اشک باران کوثری را درآورد، باران کوثری اشک پدر و مادرش را!