پارکینگ اتوموبیل به ارزش بیش از ۸ میلیون دلار /فیلم