وقتی معجزه اتفاق می‌افتد، نجات کودکی 4 ماهه از زیر آوار