شهاب حسینی: به خاطر حرف پدرم در کارگاه طلاسازی کار می کردم/روایت آقای سوپراستار از روزهای کودکی و نوج