نمایشگاه آثار خطی و چاپ سنگی با موضوع حضرت علی (ع) در کتابخانه مرکزی آستان قدس