کاخ سفید: نگرانی ما از ایران رفع نمی شود/ تمایلی برای اعتماد به آنها نداریم