ثبات منطقه به نفع ایران است/ایران و عربستان باید اختلافاتشان را رفع کنند