درگیری پلیس با معترضان در راهپیمایی‌های روز کارگر آمریکا