«الهام چرخنده»: درحرم رضوی در کمال صحت و سلامت به سر می‌برم