سفیر ایران در فرانسه: ایران و عربستان باید اختلافاتشان را رفع کنند