ورود یک سامانه بارشی به کشور/ وزش باد در برخی مناطق