افت بیش از 8 درصدی مبادلات بازرگانی خارجی ترکیه در سه ماهه نخست امسال