رقابت های جایزه بزرگ بیلیارد بانوان کشور در آبادان آغاز شد