از پسرعمه زای بی ادب تا فامیل دور، آقای همساده و جیگر پرخاشگر!