آتش سوزی در مزارع پلدختر/ ۳ هکتار مزرعه گندم و جو سوخت