عبدی: سایپا در نیمه دوم می‌توانست یک گل دیگر به ثمر برساند/ دوست دارم در راه‌آهن بمانم