امام جمعه شهرکرد: چهارمحال و بختیاری در مسیر تولید قرار گیرد