تجمع فوتبالیست‌ها مقابل سازمان لیگ در اعتراض به کاهش تیم‌های لیگ یک!