نامه پیام صادقیان به هواداران پرسپولیس: درس گرفته‌ام، برخاسته‌ام که جبران کنم