جنوب آذربایجان غربی در سالروز میلاد امام علی (ع) غرق نور و سرور شد