سناتور فرانسوی: رفع تحریم‌های ایران می‌تواند سبب رشد اقتصادی اروپا شود