عضو هیات رئیسه مجلس خواستار رعایت عدالت در پرداختی به پرستاران شد