جانشن فرمانده سپاه شهرستان بوشهر:کسی نمی‌تواند جلوی عشق و علاقه مردم به شهدا را بگیرد