منوچهری: در ۲۰ دقیقه اول باید ۶ گل به سایپا می‌زدیم