در آستانه بازی با پیکان / کمک سازمان لیگ باعث شد پرسپولیس هتل بگیرد!