آن‌چه به نام امام(ره) در جامعه ما فعاليت مي‌کند، بايد زينت امام(ره) باشد