آمریکا: تحریم‌ها پس از برداشته شدن گام‌های قابل راستی‌آزمایی ایران لغو خواهند شد