تیموریان: مصدومیتم جدی نیست/ برای هواداران آرزوی موفقیت می کنم