برخورد خودروی سواری با شتر در محور ایرانشهر دو کشته بر جای گذاشت