تاکید نخست‌وزیر ژاپن بر تقویت روابط سیاسی - اقتصادی با آمریکا