کاخ سفید:‌ تحریم‌ها پس از برداشته شدن گام‌های قابل راستی‌آزمایی ایران لغو می‌شوند