مجلس بزرگداشت شهدای سنگرساز بی سنگر و فرهنگی مرند برگزار شد + تصاویر