شهردار اسبق 90 ساله چهاردهمین نشان تبریز را دریافت کرد + تصاویر