سی‌ان‌ان از احتمال تشدید تنش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز خبر داد