عقلانیت از نگاه امام علی(ع) در گفت و گوی شفقنا با ...