منوچهری: در 20 دقیقه اول باید 6 گل به سایپا می‌زدیم