آپدیت اندروید ۵ برای HTC One Mini 2 عرضه نخواهد شد