معاون وزیر صنعت: عدم تزریق اعتبار از مشکلات پیش روی معدنکاران است