رفع اختلافات عبدالله و غنی درباره کمسیون اصلاح نظام انتخاباتی