نهج البلاغه بیدار کننده و قابل تدبر است/ درس جاودانه نهج البلاغه