همایش پیاده روی ۲۰۰۰ نفر فرهنگی در خورموج برگزار شد