دغاغله: درگیری‌ام با ماساژور تیم موضوع کوچکی بود/ درخشان به من ظلم کرد و هرگز او را نمی‌بخشم