ثبت‌نام بن‌ کارت‌هاي دانشجويي تا افتتاح نمايشگاه تمديد شد