مراسم میلاد امام علی در امامزاده صالح بوشهر برگزار شد